پزشک بخش : آقای دکتر سعادتمند فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد

بخش تخصصي گوارش و آندوسكوپي درمانگاه شبانه روزی جی نيز با برخورداري از  بزرگترين و به نام ترين پزشكان گوارش، با بهترين تجهيزات مدرن پزشكي، آماده ارائه خدمات درماني به مراجعان محترم است.

بيماران مراجعه کننده ایی كه  مشاوره گوارش شده و نياز به آندوسكوپي دارند بعد از هماهنگي بخش مربوطه با بخش آندوسكوپي در نوبت آندوسكوپي قرار مي گيرند.

بيماران سرپايي كه ويزيت شده اند با ارائه درخواست آندوسكوپي پزشك مربوطه ، از منشي بخش نوبت و دستور آمادگي مي گيرند.

اقدامات مختلف درمان هاي گوارشي شامل موارد ذيل در اين مركز انجام مي گردد:

 •  آندوسكوپي مري، معده و اثني عشر
 •  كولونوسكوپي روده بزرگ
 •  خارج كردن سنگ مجراي صفراوي و اسفنكترتومي و استنت گذاري مجاري صفراوي
 •  پوليپكتومي
 •  پگ گذاري
 •  نمونه برداري از كبد
 •  كنترل خونريزي معده و اثني عشر
 •  باندليگاسيون واريس مري
 •  باندليگاسيون هموروئيد
 •  بالن ديلاتاسيون مري و آشالازي
 •  بالن ديلاتاسيون  اثني عشر
 •  چكاپ كامل سيستم گوارش فوقاني و تحتاني
 •  درمان كبد چرب

اين بخش در ضلع جنوبی طبقه سوم کلینیک جی قرار گرفته است.