هئیت مدیره

https://jeyclinic.ir/wp-content/uploads/sites/50/2017/10/دکتر-رفعتی.jpg

دکتر همایون رفعتی

متخصص اطفال

رئیس هئیت مدیره

https://jeyclinic.ir/wp-content/uploads/sites/50/2017/10/دکتر-صادقی.jpg

دکتر سعید صادقی

پزشک – هیپنوتراپ- روانشناس سلامت

مدیرعامل

https://jeyclinic.ir/wp-content/uploads/sites/50/2017/10/دکتر-روحانی-منش.jpg

دکتر مسعود روحانی منش

پزشک

بازرس هئیت مدیره

https://jeyclinic.ir/wp-content/uploads/sites/50/2017/10/دکتر-شمس.jpg

دکتر محسن شمس

PHD بهداشت، استادیار دانشگاه

عضو هئیت مدیره

 

دکتر مرتضی امامی پارسا

متخصص اعصاب و روان

عضو هئیت مدیره

© Copyright 2017 by Rayanteb