تاریخچه درمانگاه جی

شرکت تعاونی خدمات بهداشتی نسیم سلامت سپاهان

به عنوان یکی از اعضای برجسته خانواده بزرگ شرکت های خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در تاریخ 1382/08/22 به شماره 21349 به ثبت رسیده است و ارائه خدمات بهداشتی درمانی مطلوب و استاندارد و در خور شان والای جامعه را مد نظر قرار داده و در این راستا از بهمن ماه سال 82 اقدام به راه اندازی درمانگاه شبانه روزی جی در شرق اصفهان نموده است. اهم اهداف شرکت بر اساس اساسنامه به شرح زیر است:….

 

  1. ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
  2. تامین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای شرکت و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
  3. فعالیت در زمینه های مختلف بهداشتی درمانی
  4. ارائه خدمات بهداشتی، پیشگیری، تشخیص، درمانی و ارتقاء سلامت به مراجعین

رسالت و چشم انداز

رسالت و چشم انداز

  1. محیطی خوشایند و زیبا برای بیماران عزیز
  2. رعایت بالاترین سطح استانداردهای کیفیت خدمات
  3. هزینه مناسب و تجهیزات به روز دنیا
  4. پرسنل کارآمد، متخصص و با تجربه
  5. رعایت حقوق بیماران و احترام به مراجعه کنندگان
  6. گسترش مداوم در نوع و نحوه خدمات

Copyright by BoldThemes 2016. All rights reserved.